Jednou z možností ako chrániť svojho zverenca proti zákernostiam, ktoré mu hrozia zo sveta infekčných chorôb je preventívna vakcinácia proti infekčným chorobám. Táto vakcína od rôznych výrobcov, je označovaná začiatočnými písmenami názvu vírusov a baktérii, ktoré sú v nej obsiahnuté. Najčastejšie je to označenie v prípade psích vakcín DHPPi-L, DHPPi-LR, DAPPi-L atď.. Prvým písmenkom je D, ktoré označuje distempervírus, teda vírus psinky, ktorý napáda psíky najčastejšie v skorom veku a spôsobuje viacorgánové poškodenie. H alebo A je označenie pre adenovírusi, ktoré sú zodpovedné za vírusový zápal pečene a jej značné poškodenie a taktiež za infekcie horných ciest dýchacích. P označuje parvovírus, ktorý poškodzuje črevnú sliznicu šteniat a spôsobuje veľmi závažné – krvavé hnačky a zvracanie. Pi je označením parainfluenzy, ktorá je obdobou ľudskej chrípky a postihuje horné cesty dýchacie. L je leptospiróza ochorenie pečene a obličiek spôsobované baktériou Leptospira spp..

Všetky tieto ochorenia sa u zvierat vyskytujú relatívne často a ich terapia hlavne v prípade psinky a leptospirózy je veľmi zdĺhavá, finančne náročná a nie vždy má šťastný koniec, naviac leptospyróza je ochorenie prenosné na človeka. Naviac vírus psinky, adenovírusy a taktiež vírus parainfluenzy sú jednými z hlavných vírusov podieľajúcich sa na tzv. kotercovom kašli psov. Psíky sa proti týmto inf. chorobám začínajú vakcinovať vo veku 6 týždňov, a postupne s rozmedzím 3-4 týždne sa dva krát revakcinujú.

Psov je možné podľa aktuálnej nákazovej situácie vakcinovať aj proti Lymskej chorobe, koronavírusovej hnačke a aj proti babezióze.

Na Vaše pripomienky a otázky Vám rád odpoviem na tel.č. 0908 909 641, email: michal.zalas@veterina-kysuce.sk alebo u nás na ambulancii na ul. Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto.