Dať vyšetriť krv?
V medicíne má krv nenahraditeľné miesto a to nie len preto, že nám organizmus zásobuje živinami, ale aj preto, že je nositeľom obrovského množstva informácií o dejoch, ktoré prebiehajú v organizme. Sme zvyknutý, že náš praktický lekár, nám pravidelne aspoň raz do roka vezme krv a tú dá celkovo vyšetriť, aby sa odhalili skryté a potichu prebiehajúce problémi skôr, ako sa ukážu vo forme klinických príznakov. Táto metodika má obrovský prínos nielen pre pacienta, ktorý sa včas dozvie či je všetko tak ako má byť, ale aj pre lekára, ktorý si može spraviť kompletný obraz o stave svojho pacienta. Vo veterinárnej medicíne to bohužiaľ rovnako nefunguje. Naši klienti, teda majitelia zvierat, sú odkázaný na svoju vlastnú peňažeku a za každý úkon u veterinára musia platiť. Tak prečo robyť niečo čo netreba? Na to zareagujem jedine tak, že otázka je nesprávne položená. Ako som uviedol, pravideľné krvné vyšetrenia majú obrovský význam v prevencii a včasnej diagnostike ochorení rôzneho povodu. Aj výsledok, ktorý nám v podstate neukáže, že v telíčku našich miláčikov prebieha nejaké ochorenie alebo je narušená jeho rovnováha, je výsledkom a svojim spôsobom tým najlepším aký by mohol byť. V krajinách s vyššou životnou úrovňou ako u nás, je takýto prístup úplnou rutinou. Aj napriek tomu, že ľudia vo vyspelejších krajinách zarábajú oveľa viacej, cena veterinárnych úkonov je tam neporovnateľne vyššia ako u nás. Majitelia zvierat sú za svojich zverencov zodpovedný po všetkých stránkach, zdravotný stav nevinímajúc. Je ale na každom majiteľovi, čo je ochotný presvojho zverenca spraviť. Je doležité si uvedomiť, že práve preventívne diagnostické a terapeutické úkony majú v medicíne najväčší význam v odhaľovaní ochorení a ich včasná diagnostika umožňuje kratšiu a oveľa efektívnejšiu terapiu.

Hematologické vyšetrenie krvi:
Vyštrenie krvi sa dá rozdeliť do dvoch hlavných skupín. Je to vyšetrenie krvi na prítomnosť enzýmov a látok, ktoré poukazujú na biochemiké procesy v organizme tzv. biochemické vyšetrenie a na vyšetrenie krvných elementov, minerálnych látok a krvných farbív. Každé z týchto vyšetrení je vysoko špecifické a má obrovskú výpovednú hodnotu o procesoch, práve prebiehajúcich v tele. Hematologické vyšetrenie teda zahŕňa stnovenie množtva bielych aj červených krviniek. Veľmi veľa ochorení je spojených s infekciou, či už bakteriálneho alebo vírusového povodu. Hlavným ukazovateľom pri bakteriálnej infekcii je zvýšený počet bielych krviniek. Pri niektorých výrusových infekciách naopak ich počet výrazne klesá a tým dochádza k uplatneniu rôznych nežiadúcich baktérií. Tak isto sa z krvi dá zistiť, v akom stave sú krvné doštičky, ktoré sú veľmi dôležité pre zrážanie krvi. Červené krvinky nám pomáhajú stanoviť, či v organizme neprebieha alebo neprebehol nejaký krvácavý stav poprípade sa dá zhodnotiť, či nieje poškodené tkanivo, v ktorom sa krvinky tvoria. Hladiny vitamínov nám vedia jasne povedať o nedostatkoch vo výžive. Ak v organizme už prebieha nejeké ochorenie, tak sa vyšetrenie krvi používa ako doplnok, ktorý veterinárny lekár usmerní správnym smerom a dá vyšetriť parametre, ktoré mú dopomôžu ku stanoveniu konečnej diagnózy. Ak pri akomkoľvek probléme umožníte svojmu veterinárovi vyšetriť krv, tek nemusí Vášho zverenca liečiť len na základe svojich skúseností, ale mu tak umožníte zistiť pravú príčinu problému, s následnou a často vhodnejšou terapiou, čo vo vačšine prípadov vedie k rýchlejšiemu vyliečeniu a hlavne k celkovému zníženiu nákladou na liečbu typu pokus – omyl. Krv je naozaj „zázračná“ tekutina a nesie obrovské množstvo skutočne spoľahlivých informácií o stave pacienta, preto odporúčam vyšetrenie krvi u pacientov nielen v rámci diagnostiky ochorení, ale aj ako formu prevencie pred ich výskytom.

Biochemické vyšetrenie krvi
Tak ako v minulom článku som sa venoval hematologickému vyšetreniu krvi, dnes by som chcel priblížiť princíp a výhody biochemického vyšetrenia. Jedná sa o vyšetrenie, ktoré nám pomáha presnejšie lokalizovať problém prebiehajůci v organizme pacienta. Najčastejšie je robené súčasne s hematologickým. Ak hematologickým vyšetrením zistíme prítomnosť zápalu, infekcie, zmien v hladine červených krviniek alebo iných parametrov, tak na základe klinických príznakov a biochemického vyšetrenia vieme presnejšie určiť orgán, ktorého poškodenie je zodpovedné za stav pacienta. V biochemickom vyšetrení sledujeme aktivitu enzýmov, metabolitov a ich hladinu v krvi. Každý orgán podieĺajúci sa na metabolizme živín v tele, je charakteristický určitým enzýmom alebo enzýmami. Ak dôjde k zmene týchto špecifických enzýmov, dá sa predpokladať, že daný orgán je poškodený alebo stimulovaný, aby zachránil škodu vzniknutú vplyvom ochorenia. Tak isto ako hladina enzýmov, tak aj hladina látok, ktoré sú vylučované jednotlivými orgánmi, má jednoznačnú výpovednú hodnotu pri stanovení ich poškodenia. Na zhrnutie použijem príklad, ak nám hematologické vyšetrenie ukáže zvýšenú hladinu bielych krviniek a pri biochemickom vyšetrení zistíme zvýšenie enzýmu kreatínkynáza a zároveň zvýšenú hladinu dusíkatých látok, dá sa predpokladať, že pacient s určitým klinickým prejavom má bakterniálnu infekciu, ktorá je lokalizovaná na obličkách. Aj keď je odber krvi a jej vyšetrenie u zvieracích pacientov určitým spôsobom výzva (a často aj boj), ich prínos vie naozaj nakloniť misku váh na stranu pacienta, a dopomôcť k urýchleniu správnej voľby terapie. Krv je naozaj úžasná tekutina a jej odber a vyšetrenie sú v dnešnej dob u ľudí úplnou samozrejmosťou, preto odporúčam pri pacientoch trpiacich ochorením, ktorého diagnostika je na základe klinických prejavov nejasná, doplniť takéto vyšetrenie o vyšetrenie krvi.