Hnačka u zvierat predstavuje rovnaký problém ako u ľudí, s tým rozdielom, že u zvierat predstavuje vyššie riziko. Vyššie riziko z toho dôvodu, že často nedochádza zo strany majiteľa k adekvátnemu terapeutickémju zásahu, ale často sa problém rieši mávnutím rukou, pričom ku nám prichádzajú pacienti, ktorí trpia hnačkou niekoľko dní a nie je výnimkou, že aj niekoľko týždňov. Treba si ale uvedomiť, že na rozdiel od ľudí, zvieratká nemajú možnosť umyť si ruky a všetky zaujímavé veci skúmajú nosom a v zápetí aj jazykom. Aj napriek tomu, že hnačka má rôzne príčiny, najčastejšie je spojená s nesprávnym manažmentom kŕmenia zverenca, ako je náhla zmena krmiva alebo podávanie nevhodného krmiva. Hnačka je veĺmi častým problémom najmä mladých zvierat, u ktorých silné hnačkové ochorena predstavujú závažný stav, pretože sa z tela vyplavuje veľké množstvo vody,minerálov a živýn, a zároveň je energeticky veľmi náročná. Mláďatá nemajú dostatočné energetické zásoby, pričom môže dochádzať až k ich úplnému vyčerpaniu a tým ku kolapsu organizmu. Takýto stav je najma pri silných hnačkách spôsobených parvovírusom u šteniat. Pri podcenení tohoto stavu je až 100% úhyn. U starších psov predstavuje mierna hnačka menšie riziko, no ak je problém výrazný može dochádzať až k poškodeniu obličiek v dôsledku dehydratácie a tento problém sa dá už len ťažko zvládnuť. Majiteľ zvieratka by si mal pravidelne plniť povinnosti spojené s chovom svojho miláčika, ako sú najmä pravidelné vakcinácie proti infekčným chorobám, pravideľné odčervovanie a hlavne stabilný a konzistentný režim kŕmenia vedia zabezpačiť dostatočnú prevenciu hnačiek.