Vakcinácia, ľudovo povedané „očkovanie“, je najlepším a zároveň najčastejším preventívnym opatrením pre chovateľov a ich štvornohých zverencov. Zákon Slovenskej republiky ukladá majiteľom psíkov, mačičiek a fretiek(popr. iných mäsožravcov chovaných v zajatí) povinnosť, ich vakcinovať proti besnote. Besnota, je zákerné ochorenie vírusového pôvodu, ktoré po rozvinutí sa príznakov nemá úspešnú možnosť terapie a keď prihliadneme na to, že je prenosná na ľudí a iné zvieratá, tak je našou chovateľskou povinnosťou zabezpečiť pravidelnú vakcináciu proti besnote. Každé mláďa či už šteňa, mača alebo mladá fretka musia byť proti besnote zavakcinované vo veku dvanásť týždňov a po roku sa vakcinácia vykonáva znova z dôvodu navodenia solídnej imunity, a potom v pravidelných intervaloch.

V minulosi bola povinnosť vakcinovať proti besnote každoročne, no v dnešnej dobe , teda od 1. Novembra 2011, je zákon upravený, čo znamená že nemusíme zvieratá vakcinovať raz za rok, ale podľa typu vakcíny raz za dva až tri roky. Vďaka poctivej spolupráci veterinárnych lekárov, štátu a samozrejme chovateľov, sa besnota na Slovensku už šesť rokov neukázala a naša krajina je teda bez výskytu besnoty alebo „prostá“ besnoty. Aj napriek tomu stále odporúčam pravideľnú vakcináciu najlepšie každý rok, pretože hranice štátu sú len pre ľudí a nie pre divo žijúcich prenášačou ako je líška. Krajiny ako Poľsko alebo Ukrajina besnotu stále majú a drží sa ich ako kliešť. Nieje preto výnimkou, keď sa nejaká tá líštička s besnotou zatúľa na návštevu práve k nám. Svedomito treba dodržiavať svoju povinnosť a nenechať nič na náhodu so smutným koncom. Prevencia je vždy lepšia a lacnejšia ako liečba, aj keď v prípade besnoty sa liečba nevykonáva a choré zvieratká sa ihneď utrácajú.

Na Vaše pripomienky a otázky Vám rád odpoviem na tel.č. 0908 909 641, email: michal.zalas@veterina-kysuce.sk alebo u nás na ambulancii na ul. Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto.