V tomto článku sa budem venovať nariadeniu pre majiteľov spoločenských zvierat o čipovaní, pričom chcem poukázať na to, prečo je výhodné mať svojho miláčika riadne označeného a nie brať „čipovanie“ ako povinnosť.

Medzi spoločenské zvieratá v súčasnej dobe zaraďujeme zvieratá ako je pes, mačka a fretka. Každé z týchto zvierat musí byť podľa zákona č.39/2007 Z.z. riadne označené transpondérom- „mikročipom“ alebo tetovaním. Tetovanie musí byť preukázateľne vykonané pred 3. júlom 2011. Ak bolo zvieratko označené tetovaním po tomto dátume, ste ako  majiteľ povinný zviera označiť mikročipom.

Prečo identifikovať spoločenské zvieratá?

Hlavnou výhodou čipovania zvierat, je ich identifikácia v prípade nájdenia strateného alebo nechceného zvieraťa, pričom sa za pomoci elektronickej čítačky odčíta číslo čipu a v centrálnom registri spoločenských zvierat sa vyhľadá majiteľ. Tiež je výhodou možnosť jasne identifikovať vlastníka a zo zákona povinnú vakcináciu proti besnote v prípade pohryzenia spoločenským zvieraťom, evidencia spoločenských zvierat a ich vakcinácie. V prípade nedodržania tohto nariadenia je majiteľovi psa možné udeliť peňažnú pokutu až do výšky 300 EUR. Netreba brať označovanie na ľahkú váhu a o svojho štvornohého miláčika mať postarané v súlade s platným zákonom.

Ako a kde sa identifikácia spoločenských zvierat „čipovanie“ vykonáva?

Spoločenské zvieratá sa označujú podkožným „mikročipom“, ktorý sa za pomoci sterilného aplikátora zavádza do podkožia najčastejšie na ľavej strane krku, kde zostáva po dobu života zvieraťa. Tento „mikročip “ je malá kapsula so skleneným povrchom a v tele zvieraťa nevyvoláva  žiadnu reakciu. Zákrok je mierne bolestivý, ale zvieratko už pár minút po zákroku nepociťuje bolesť  a rana po vpichu sa takmer okamžite zacelí. Čipovanie zvierat vykonávajú len veterinárni lekári, ktorí sú držiteľmi čítacieho zariadenia a taktiež zadávajú informácie o zvierati a majiteľovi do Centrálneho registra spoločenských zvierat.

Kedy identifikovať spoločenské zviera?

Každý psík, mačka alebo fretka musia byť nezameniteľne označený do 8 týždňov ich veku, pred tým, ako sú uvedené do predaja resp. na trh alebo pred prevedením do vlastníctva resp. držby inej osoby. Výnimku tvoria psi, mačky, fretky, ktoré sa narodili pred účinnosťou zákona č.39/2007 Z.z. tj. pred 1.11.2011. Na tieto sa vzťahuje dvojročné prechodné obdobie, ktoré končí 30.septembra 2013. Samozrejme na psi, mačky a fretky, ktoré sa uvádzajú na trh, prevádzajú do vlastníctva alebo držby inej osoby sa toto prechodné obdobie nevzťahuje.
Veľa stratených miláčikov sa nevie vrátiť k svojmu majiteľovi a čipovanie je výborná metóda ako svoje zvieratko získate v prípade straty späť do svojich rúk.

Na Vaše pripomienky a otázky Vám rád odpoviem na tel.č. 0908 909 641, email: michal.zalas@veterina-kysuce.sk alebo u nás na ambulancii na ul. Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto.