Kastrácia suky alebo mačky, je operačný zákrok, pri ktorom sa trvale odstraňuje maternica, vaječníky no najčastejšie vaječníky spolu s maternicou. Hlavným dovodom kastrácie, alebo sterilizácie, je zabránenie nežiadúcej gravidity. Tak isto sa týmto úkonom predchádza rôznym ochoreniam pohlavnáho aparátu suky alebo mačky ako je napr. Pyometra, cystické vaječníky, cystická degeneácia endometria atď. Jednou z indikácií je aj zabránenie tzv. falošnej gravidite súk, ktorá sa najčastejšie vracia pri pravidelnom cyklovaní súk. Najvhodnejšie je kastráciu vykonávať u súk a mačiek, ktoré sa nachádzaju v anestre pohlavného cyklu, teda vo fáze bez klinických príznakov ruje, a po prvom háraní,teda u súk a mačiek, u ktorých bol dokončený telesný rast a rast kostí, čím sa predchádza zaostávaniu v raste a zaručí sa tak kompletný vývin. Kastrácia po prvej ruji má veľmi výrazný vplyv na výskyt nádorových ochorení mliečnej žľazy u súk, pričom riziko ich výskytu stúpa s každým nasledujúcim háraním. Nežiadúci vplyvom kastrácie je spomalenie celkového metabolizmu suky a mačky, pričom dochádza k zvyšovaniu ich telesnej hmotnosti, čomu sa dá ľahko predchádzať kontrolovaním denného príjmu krmiva, kvlitnou stravou a častým pohybom suky alebo mačky. U súk veľkých plemien sa može vyskytnúť močová inkontinencia, ktorá však nie je pravidlom, dochádza k nej v pokročilom veku suky a je možné ju pomocou liekov zvládnuť. Aj napriek určitým negatívnym vplyvom, ktoré sa samozrejme nevyskytujú u každého kastrovaného zvieraťa, je kastrácia najvhodnejšou metódou ako zabrániť nežiadúcej gravidite a predchádzať závažným ochoreniam pohlavného aparátu, ktoré nie zriedka končia úhynom alebo kastráciou zvieraťa s ďaleko vyšším rizikom krvácania alebo infekcie počas a v pooperačnom období.