Pod pojmom kastrácia psa a kocúra rozumieme chirurgické odstránenie semeníkov. Je to operačný zákrok, ktorý prebieha v celkovej narkóze, takže pacient nepociťuje nijakú bolesť. Zákrok je relatívne rýchly a bez väčšieho rizika, pokiaľ je prevedený správne a bez komplikácií. Ku kastrácii psov a kocúrov pristupujeme z viacerých dôvodov. Zo zdravotných dôvodov sú to najmä nádorové ochorenia semeníkov, ťažké bakteriálnne infekcie semeníkov, pri ktorých nedošlo k úplnému uzdraveniu po antibiotickej liečbe, vážne poranenia, benígne-nenádorové zväčšenie prostaty, kryptorchizmus – zadržanie jedného alebo oboch semeníkov v brušnej dutine, pričom pri tomto ochorení skoro vo všetkých prípadoch dochádza k nádorovým zmenám na zadržaných semeníkoch. Ďaľšími dôvodmi sú zníženie pohlavnej aktivity u psov a kocúrov, ako sú časé túlanie, agresivita a značkovanie teritória najma u kocúrov a psov chovaných v domácnosti. Veľký význam má kastrácia kocúrov v prevencii šírenia infekčných chorob ako sú Felínny imunodeficientný vírus (obdoba ľudského HIV), chlamidiózy a iných, keďže k ich prenosu najčastejšie dochádza pri súbojoch domácich kocúrov s voľne sa pohybujúcimi jedincami. Odstránením semeníkov sa vlastne zníži hladina pohlavného hormónu testosterónu, ktorého vysoká hladina je väčšinou zodpovedná za nadmernú pohlavnú aktivitu, agresívne dominantné správanie, sprayovanie (značkovanie) kocúrov, a tiež k zmenšeniu zvačšenej prostaty. Po odstránení týchto príznakov pohlavného spávania, sa výrazne zvyšuje komfort nielen zvierat ale aj ich majiteľov. Nevýhodov kastrácie u kocúrov je možnosť tvorby močových kameňov, v neskoršom obdobý a taktiež zvyšovanie hmotnosti u psov aj kocúrov, čomu sa dá predchádzať zmenou životosprávy, úpravou kŕmenia a zvýšením pohybu.