Tento stav nazývaný odborne pseudogravidita, je charakterizovaný ako normálny priebeh tzv. luteálnej fázy pohlavného cyklu, ktorá nasleduje hneď po háraní suky. Imituje stav skutočnej gravidity bez toho aby bola suka v skutočnosti kotná a dokonca ju može sprevádzať aj falošný pôrod. Najčastejšie sa vyskytuje u súk dobre živených, chovaných v domácich podmienkach s pevnou väzbou na majiteľa. Navonok sa prejavuje zmanami správania a najčastejšie si majiteľ všimne neochotu k príjimaniu bežnej potravy, nosenie hračiek, ku ktorým sa správajú ako ku šteňatám a často aj zhoršenie poslušnosti. Dochádza k zmene na mliečnej žľaze, pričom táto je zväčšená a može produkovať mlieko. Falošná gravidita sa dá chakterizovať ako neadekvátna odpoveď na adekvátne prebiehajúce procesy v tele suky. Hormón, ktorý je zodpovedný za tento stav sa volá prolaktín a zabäzpečuje prípravu mliečnej žľazy na kojenie a tvorbu mlieka. Ak dochádza k tvorbe mlieka, je tento stav vážný a v konečnom dosledku može ohroziť zdravotný stav zvieraťa vážnym zápalom mliečnej žľazy. Ak tvoriace sa mlieko nemá možnosť odtekať, hromadí sa a následne sa vytvárajú na mlieč. žľaze multiformné útvary, ktoré možu podliehať bakteriálnej infekcii, alebo sa neskor menia na nádory mlieč. žľazy. Týmto nežiadúcim príznakom sa dá predchádzať zvýšením námahy suky, odstavením od vody, odstránení z okolia predmety, ktoré by mohli imitovaťšteňatá-hračky. Vždy je najlepšie vyhľadať pomoc veterinárneho lekára, ktorý zvoli najlepšiu možnosť terapie, poprípade po vyšetrení suke nasadí lieky, ktoré potláčajú účinok hormónu prolaktínu. Bohužiaľ tento stav sa nedá bežnými opatreniami odstrániť a je takmer 100% isté, že při nasledujúcom háraní sa suke vráti, preto je na zváženie dať suku vykastrovať, čím sa predíde nežiadúcim komplikáciám.