Entropium

Od MVDr.Zalaš

Entrópium je v preklade vchlýpenie alebo vtočenie voľného okraja viečka spolu s riasami. Toto ochorenie je časté a čiastočne geneticky podmienené, takže je vhodné ak sa jedinci s týmto problémom nezaradzujú do plemenitby. Vtočenie viečka s následným dráždením rohovky oka riasami a chlpami má za následok, že dochádza k blepharospazmu, čo znamená, že postihnuté oko…

Ectrópium

Od MVDr.Zalaš

Odborne sa tento problém nazýva ectropium a jedná sa o oddialenie voľného okraja viečka, s možnosťou čatejšej iritácie (dráždenia) rohovky a spojivky oka. Je viacero typov ektrópií, no najčastejšie sa stretávame s vrodeným typom, s plemennou predispozíciou u basetov, bernardínov, kokeršpanielov, nemeckých dóg, šarpejov a boxerov. Menej časté sú typy u starších psov, po poraneniach…

Zákal šošovky

Od MVDr.Zalaš

Katarakta je v podstate pojem, označujúci súbor očných zmien, ktoré spôsobujú zakalenie šošovky oka. Dá sa rozdeliť z viacerých hľadísk a to podľa štádia rozvoja, v ktorom sa ochorenie nachádza, lokalizácie zákalu, časového výskytu (vek), etiológie (príčina zákalu) a patogenézy (priebehu zákalu). Budem sa venovať rozdeleniu len na základe veku pacientov kôli jednoduchosti a prehľadnosti.…

Zápal spojivky

Od MVDr.Zalaš

Zápal spojivky Spojivka je vlastne vnútorná plocha „viečka“, ktorá sa dotýka oka a slúži na mechanické rozotieranie sĺz po oku. Tak ako všetko, aj táto súčasť našich štvornohých miláčikov podlieha možnostiam infekcie, ktorá sa prejavý vo forme jej zápalu. Toto ochorenie patrí medzi najčastejšie ochorenia očí, s ktorým majitelia prichádzajú na ambulanciu a často sú…