Katarakta je v podstate pojem, označujúci súbor očných zmien, ktoré spôsobujú zakalenie šošovky oka. Dá sa rozdeliť z viacerých hľadísk a to podľa štádia rozvoja, v ktorom sa ochorenie nachádza, lokalizácie zákalu, časového výskytu (vek), etiológie (príčina zákalu) a patogenézy (priebehu zákalu).
Budem sa venovať rozdeleniu len na základe veku pacientov kôli jednoduchosti a prehľadnosti. Ostatné rozdelenie je veľmi zložité a pre majiteľov takmer nepodstatné z hľadiska určenia ochorenia. Začnem vrodenou formou katarakty, ktorá sa začína tvoriť už v maternici a dá sa diagnostikovať hneď po otvorení očí šteniat, u ktorých je vačšinou na oboch očkách. Zrelá forma sa vyskytuje v prvých rokoch života a je buď dedičná alebo získaná zranením, vnútroočným zápalom, toxickými vplyvmi alebo ako súčasť prejavou cukrovky. Senilná forma sa vyskytuje u zvierat (najmä psov) nad 6 rokov života. Zakalenie šošovky sa prejavuje hustým alebo menej hustým zakalením šošovky, ktoré je majiteľ schopný rozpoznať voľným okom. Zákaly nižšieho rozsahu sa diagnostikujú pomocou štrbinovej lampy, oftalmoskopom atď. Podľa hustoty majú zákaly sivú alebo sivobielu farbu. Ak sa zákal nachádza v počiatočnoum štádiu, najma ak je nepriehľadnosť šošovky koncentrovaná v jej strede je možné toto ochorenie alebo skôr vadu zraku obmedziť podávaním liekov tzv. midriatík 1-2x denne. Bolo urobených veľa pokusov s liečbou katarakty za pomoci liekov, no ako najúčinnejšia forma liečby sa stále považuje chirurgická terapia, ktorá sa vykonáva na špecielizovaných pracoviskách. V podstate zákal šošovky nepredstavuje priame riziko pre Vášho zverenca, ale určite ovplyvňuje kvalitu jeho zraku.