Odborne sa tento problém nazýva ectropium a jedná sa o oddialenie voľného okraja viečka, s možnosťou čatejšej iritácie (dráždenia) rohovky a spojivky oka. Je viacero typov ektrópií, no najčastejšie sa stretávame s vrodeným typom, s plemennou predispozíciou u basetov, bernardínov, kokeršpanielov, nemeckých dóg, šarpejov a boxerov. Menej časté sú typy u starších psov, po poraneniach viečok, odchlýpenie v dôsledku vzniku novotvaru (nádoru) na viečku, alebo ektrópium v dôsledku únavy faciálnych (tvárových) svalov, kedy je viečko ráno v normálnej polohe a v neskorších hodinách dochádza k jeho odchlýpeniu. Klinicky je defekt jasný na prvý pohľad, viečko je jasne odchlýpené a dochádza k odhaleniu očnej spojivky, ktorá je vplyvom dráždenia začervenalá a často zapálená. Dochádza k častým zápalom spojivky a rohovky oka, pričom zviera má oko neprirodzene privreté a citlivo reaguje na manipuláciu. Riešenie tohoto problému je najčastejšie chirurgické, pričom je vhodné ho vykonať hneď ako sa objavia klinické príznaky zápalu, ale často aj ako prevencia na žeľanie majiteľa. U psíkov, u ktorých sa ektrópium objavý už v rannom veku, je najvhodnejšie zvážiť aj ich použitie na rozmnožovanie, kedže ochorenie má vo vačšine prípadov dedičný základ a teda je prenosné z rodiča na potomstvo. Nie je vhodné aby majitelia psíka s týmto problémom čakali na chvíľu, kedy sa prejavia klinické príznaky zápalu a radšej včas vyhľadali pomoc veterinárneho lekára a poradili sa o najvhodnejšom spôsobe riešenia, čím sa predíde komplikáciam so zápalom a nepohodou zvieraťa.