Vred rohovky je jedným z najčastejších očných ochorení, ktoré vzniká v dôsledku zanedbania a prehliadnutia príznakov začínajúuceho alebo prebiehajúceho zápalu na rohovke. Vzniká po dlhodobom, hlbokom zápale rohovky, pri infekčných a endokrinologických ochoreniach, po podráždení oka chemickými látkami alebo ako dôsledok poranenia oka kedy dochádza k strate povrchovej vrstvy rohovkového epitelu. Dá sa rozdeliť do dvoch základných skupín a sice ako povrchový vred, ktorý postihuje len povrchové vrstvy na rohovke a na vred hlboký s horšou prognózou. Povrchové vredy sa zväša liečia dobre ak sa odstráni ich príčina, ale vredy hlboké, najmä tie, ktoré zasahujú do ostatných vnútorných štruktúr oka, možu poškodiť trvalo zrak alebo vyvolať silný zápal celého oka. Prvým klinickým príznakom je bolestivosť, privieranie oka, fotofóbia a silný hnisavý výtok. Neskôr, si majitelia môžu všimnúť formovanie drobného útvaru na rohovke, pričom sa jedná o samotný vred. Toto ochorenie má relatívne dobrú prognózu ak sa podarí prísť na vyvolávajúcu príčinu. Čím dlhšie majitelia váhajú s príchodom k veterinárnemu lekárovy, tým sa problém stáva komplikovanejším a ak sa včas nezačne s vhodnou terapiou, može dôjsť k sekundárnej bakteriálnej infekcii až k zápalu celého oka s perforáciou rohovky a vytekaním vnútroočného moku. Neodkladajte ochorenia očí na náhodu a poraďte sa z Vašim vetrinárnym lekárom, pretože problémy na očiach sú často bolestivé, nepríjemné a nie vždy je možné ich odstrániť ak sú už v pokročilom štádiu postihnutia oka.