Rohovka je očná štruktúra, ktorá pokrýva viditeľnú časť oka, je silno inervovaná a pri akejkoľvek traumatizácii silno bolí. Chráni ju vrstva slzného filmu, ktorý je za pomoci pohybu viečok rozotieraný po jej povrchu. Slzy ďalej slúžia ako roztok na odplavovanie nečistôt z jej povrchu. Jedná sa o zápal rohovky, ktorý najčastejšie vzniká v dôsledku povrchového dráždenia rohovky cudzím predmetom, ktorý sa najčastejšie nachádza v spojivkovom vaku. Môžu to byť častice prachu, kúsky tráv alebo drobné kamienky, ktoré sa do spojivkového vaku dostali v dôsledku nesprávneho utvárania viečka atď. Ďaľšou z príčin sú ektópické riasy, ktoré vyrastajú do vnútornej strany očného viečka a silno dráždia rohovku. Do úvahy prichádza aj suché oko, ktoré vzniká ako dôsledok poškodenia slzného aparátu oka a keďže nie je tvorený dostatočný ochranný slzný film na oku a rohovke, dochádza k jej stálemu dráždeniu. Klinicky sa povrchový zápal rohovky menifestuje silným slzotokom z vnútorného očného kútika, proces je bolestivý a pozorujeme fotofóbiu a privretie očnej štrbiny. K diagnostike sa používa jednoduchý flouresceínový test, ktorý ofarbý rohovkové lézie. Doležité je, aby bola riadne odstránená vyvolávajúca príčina a po jej odstránení sa rohovka rýchlo hojí. Ak sa problém zanedbá je možné, že sa na oku začne vytvárať pigmentová škvrna, pričom trvá dlhšiu dobu kým sa takýto zápal vylieči. Najdôležitejšie je aby majitelia so svojimi zverencami navštívili veterinára, ktorý určí diagnózu a zaháji správnu terapiu aby sa včas predišlo komplikáciam.