Mnoho majiteľov by chcelo po svojej sučke šteniatka, ale nerozumejú tomu, ako funguje telo ich psej slečny. Takisto veria tomu, že sučka by mala maťšteniatka aspoň raz za život, čo vôbec nie je pravda!!! Sučky sa prvý krát hárajú v 8 – 12 mesiacoch veku, výnimočne aj v 6 alebo až v 24 mesiacoch. Skôr prichádza u malých plemien, u súk chovaných voľne alebo v styku s inými psami a sučkami. Priebeh prvého hárania býva netypický, preto hodnotenie pohlavnej aktivity u súk mladších ako 2 roky býva nepresné. 70% sučiek je diestrických, čiže sa hárajú 2 krát do roka až do prechodu vo veku 10 – 14 rokov. Medzi dvoma háraniami býva interval kľudu dlhý 6-8 mesiacov. A j tento časový údaj je relatívny, u niektorých to môže byť aj 4,5 alebo aj 12 mesiacov. Po 7. Roku života sa medzirujový interval predlžuje.Cyklus sučky sa delí na 4 štádiá: proestrus, estrus (ruja), diestrus a anestrus. Proestrus je typický krvavým výtokom, opuchom vulvy a atraktívnosťou pre psy. Krvácanie môže byť rôznej intenzity a mnoho majiteľov si začiatok ani nevšimne, lebo sučka sa sama čistí a vylizuje. Táto fáza trvá 7 – 9 dní, hraničné hodnoty sú 2 – 28 dní. V estre sa krvavý výtok mení na žltooranžový a sučka je nielenže atraktívna pre psy, ale ich aj sama vyhľadáva. Nabáda ich k prískoku a odťahuje chvost na stranu. Táto fáza je ideálna na krytie a trvá 5 – 9 dní (hranice 3 – 21 dní). Diestrus začína zmiznutím ochoty k páreniu sa a ďalej nemá žiadne typické príznaky. Trvá 56 až 60 dní u gravidných (dĺžka gravidity je niečo iné!) a 60 až 90 dní u negravidných sučiek. Anestrus je kľudové štádium, začiatok sa nedá presne určiť, prelína sa s koncom diestru. Dĺžka tejto fázy závisí od plemena a je to 125 – 150 dní (resp. 65 – 300). No a potom nastupuje cyklus od začiatku.