Ambulanciu najdete na novej adrese :

Veterinárna ambulancia
MVDr. Michal Zalaš
Hviezdoslavova 646/7
024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovensko
(pri požiarnej zbrojnici pred rampami)

mobil 0908 909 641
email: michal.zalas@veterina-kysuce.sk

Home

Som absolventom Univerzity veterinárneho lekárstva v Košiciach a členom KVL SR – Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky,  č.licencie 1836.

Zväčšiť mapu

 

Pridaj komentár