Kontakt

Ambulanciu najdete na adrese :
Veterinárna ambulancia
MVDr. Michal Zalaš
Vajanského 588
024 01 Kysucké Nové Mesto
(pri požiarnej zbrojnici pred rampami)

mobil 0908 909 641
email: michal.zalas@veterina-kysuce.sk
https://www.veterina-kysuce.sk

Som absolventom Univerzity veterinárneho lekárstva v Košiciach a členom KVL SR – Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky,  č.licencie 1836.

Zväčšiť mapu

 

Pridaj komentár